polityca  Jakości

 

Rivi Magnetics

Bazując na bogatym doświadczeniu zdobytym drogą wieloletniej pracy w sektorze inżynieryjnym, spółka RIVI Magnetics S.r.l. stała się firmą referencyjną w dziedzinie projektowania, produkcji i pomocy technicznej w zakresie magnetycznych systemów mocujących.

Zarządzanie firmą zawsze było ukierunkowane na stopniowy rozwój, w kontekście przedsiębiorstwa, w którym poszukuje się właściwego połączenia entuzjazmu i kompetencji, przy jednoczesnym zachowaniu powagi wobec wszystkich interesariuszy.

Metody organizacyjne i infrastruktura zaprojektowana z myślą o efektywności, rozważne poszukiwanie materiałów i produktów do wykorzystania podczas działań wdrożeniowych, stosowanie systemów komputerowego wspomagania projektowania, wybór dostawców i współpracowników dostosowany do przyjętych strategii, a także przestrzeganie najbardziej elementarnych zasad zachowania podczas pracy, a w szczególności wobec klienta, zawsze stanowiły stałe punkty Właścicieli.

 Rosnąca liczba konkurentów, wszechstronność, spójność działania oraz elastyczność, których wymaga rynek, spowodowały konieczność wyposażenia się w bardziej kompletne i metodyczne narzędzie zarządzania, aby zagwarantować skuteczne i prawidłowe administrowanie firmą, które w decydujący sposób przyczyniłoby się do jakości wytwarzanego produktu, a jednocześnie zapewniało postawę opartą na współpracy, jaką firma zamierza przyjąć wobec swoich głównych partnerów.

 W celu zapewnienia kompletności narzędzi zarządzania firmą i ułatwienia komunikacji zewnętrznej z klientami i dostawcami, firma wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy UNI EN ISO 9001, uznając w zasadach zarządzania jakością niezbędne wsparcie dla stałego wzrostu zadowolenia Klientów i zwiększenia ogólnej wydajności firmy.

 Podsumowując, spółka RIVI Magnetics S.r.l. zamierza oprzeć swoją politykę jakości na następujących podstawowych punktach:

 stałe dostosowywanie infrastruktury wykorzystywanej do zarządzania działaniami projektowymi, a także sprzętu i urządzeń pomiarowych wykorzystywanych do realizacji produktów;

– rozbudowa i konsolidacja bazy Klientów w celu zagwarantowania Firmie wielu możliwości biznesowych, a jednocześnie trwałych relacji opartych na efektywnej współpracy i ciągłej poprawie ogólnych własnych wyników;

– nieustanne dbanie o potrzeby klientów, tak aby poprzez zarządzanie danymi pochodzącymi z relacji biznesowych oraz systematyczne badanie satysfakcji klientów z osiągniętej jakości, można było dążyć do ciągłej poprawy ogólnych wyników;

– badanie, wybór i ocena dostawców w celu nawiązania z nimi prawdziwie partnerskich relacji nastawionych na znalezienie optymalnych rozwiązań zarówno dla Firmy, jak i dla samych Dostawców, tak aby w całym łańcuchu dostaw można było stale tworzyć wartość z korzyścią dla Klienta końcowego;

– zarządzanie zasobami umiejętności personelu Firmy, tak aby wiedza niezbędna do zagwarantowania realizacji zamówień Klientów była stale aktualizowana, w atmosferze osobistej i zawodowej satysfakcji Osób;

– doprowadzenie firmy do poziomu doskonałości w jej osiągnięciach i związanych z nimi usługach, tak aby mogła być doceniana przez coraz większą liczbę klientów, a także stale certyfikowana przez akredytowane jednostki;

dążenie do ciągłego doskonalenia procesów biznesowych i ogólnej wydajności w celu zapewnienia środków ekonomicznych niezbędnych do zwiększenia możliwości rozwoju firmy i zagwarantowania dobrobytu jej pracowników;

– utrzymywanie odpowiednich relacji z Interesariuszami w kontekście działalności Spółki, w szczególności z instytucjami publicznymi i odpowiednimi Organami kontrolnymi, tak aby poprzez przestrzeganie prawa stale poprawiać wyniki Spółki, także w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialności społecznej i rozwoju zasobów terytorialnych.

Aby osiągnąć cele określone w niniejszym dokumencie, spółka RIVI Magnetics S.r.l. zamierza ustanowić, stosować i stale doskonalić System Zarządzania Jakością w odniesieniu do normy UNI EN ISO 9001.

Cele szczegółowe, zgodne z wyrażoną tu wizją strategiczną, mierzalne zadania i programy działania na rzecz realizacji Polityki Jakości, a także alokacja zasobów, są określane i aktualizowane przez Kierownictwo oraz ratyfikowane na okresowych spotkaniach Przeglądu Zarządzania Systemem Zarządzania Jakością.

 

Sassuolo 01 Czerwiec 2022

 

SEGUICI SUI SOCIAL!
Home     Chi siamo     Servizi     Partnership     News     Contatti
Rivi Magnetics S.r.l.
Sede legale e produttiva: Via Pordoi, 19, 41049 Sassuolo (MO) Italia
Sede commerciale: Via Monginevro 19, 41049 Sassuolo (MO) Italia
Associato Amaplast Rivi magnetics sistemi di ancoraggio magnetico
Tel. +39 0536 800888
Fax +39 0536 803385
P. IVA IT02749100364
Privacy Policy